top of page
Terapist

Adli Psikoloji Eğitimi

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Adli psikoloji sanıkların soruşturma tekniği, görgü tanıklarının düşebileceği yanılsamaların saptanması, suç işleme yönteminin önceden bilinmesi, suçlu çocukların yeniden eğitim yoluyla toplum yaşamlarına uyumlarının sağlanması gibi konularla ilgilene psikoloji dalıdır.

Adli psikoloji, adli tıp ve hukuk ile bağlantılı olarak ele alınan bu interdisipliner çalışma alanı genel olarak adli psikoloji ya da adalet psikolojisi olarak adlandırılmaktadır

Adli psikoloji, kısmen suçlu profillemesinin cazip miti, kısmen de suç ve suçlulara olan yoğun ilgi nedeniyle, dünyada hızla büyüyen psikoloji uzmanlık alanlarından biridir. Adli psikoloji, psikolojinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak adli sistemin çeşitli safhalarında, giderek genişleyen konularda yer almaktadır. Kriminoloji, adli psikiyatri ve hukuk arasında yer alan adli psikoloji, insan coğrafyası (human geography), klinik, gelişim ve sosyal psikoloji, sosyo-hukuki çalışmalar ve psikometri gibi çeşitli disiplinlerden de yararlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

BÖLÜM I

Adli Psikolojinin Tanımı

Adli Psikolojinin Tarihçesi

Mc Naughten Kuralları

Psikologların Mahkemelerde Görev Alması

Adli Psikolojiye Katkı Sağlayan kuram ve kuramcılar

James McKeen Cattell

Albert Von Schrenck-Notzing

William Stern

Karl Marbe

BÖLÜM II

Adli Değerlendirmede Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Araçlar

 1. Yeterlik Tarama Testi (The Competency Screening Test, CST

 2. Yargılanma Yeterliliği Değerlendirme Testi

 3. Uygun Görüşme Testi-Revize Edilmiş Formu

 4. Disiplinlerarası Uygunluk Görüşmesi

 5. Yargılanma Yeterliği Değerlendirme Ölçeği

 6. Zihinsel Gelişim Geriliği Olan Suçluların Yargılanma Yeterliliği Değerlendirmesi

 7. Kişilik Değerlendirme Ölçeği

 8. Bildirilen Belirtilerin Yapılandırılmış Görüşmesi

 9. Miller-Belirtilerin Adli Değerlendirme Ölçeği

 10. Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu

 

BÖLÜM III

HUKUK SİSTEMİNDE ADLİ PSİKOLOG VE NÖROPSİKOLOJİ

 1. Kognitif İşlevlerin Değerlendirildiği Durumlar

 2. Adli psikologların görevleri

 3. Temâruz

 

BÖLÜM IV

SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR REHABİLİTASYON VE YENİDEN SUÇA KARIŞMAYI ÖNLEME MODELİ

 1. Kriminolojide Suçu Açıklayan Teoriler

 2. Bilişsel Davranışçı Terapi Ve Bilişsel Hiyerarşi Çerçevesi

 3. Uğraş Terapisi (Ot) Ve İnsan Uğraş Modeli (Moho)

 

BÖLÜM V

ADLİGÖRÜŞME ODALARI (AGO)

5.1. Mağdurun Beyanının Önemi ve Mağdurun Dinlenmesinde Hizmet Modelleri

5.2. AGO’nun İşleyişinde Meslekler Arası Eşgüdüm ve İşbirliği

5.3. Görüşme teknikleri

 

BÖLÜM VI

ADLİ PSİKOTRAVMATOLOJİ

6.1. Ruhsal Travmanın Bilimi: Psikotravmatoloji

6.2. Adli Sistem İçerisinde Ruhsal Travma: Adli Psikotravmatoloji

 

BÖLÜM VII

ADLİ HİPNOZ

7.1. Hipnozun Tarihsel Gelişimi

7.2. Adli Hipnoz

 

BÖLÜM VIII

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE CEZAİ SORUMLULUK

8.1.Vakalar

 

SÜRE

110 saat teori ve uygulama (94 saat video, doküman ve canlı ders. 16 saat süpervizyon)

 

SERTİFİKA – ONAY

Eğitim sertifikası ve uygulayıcı sertifika ONAY: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği

 

KİMLER ALABİLİR?

 • Psikologlar

 • Psikolojik Danışmanlar/Rehber Öğretmenler

 • Psikiyatriler

 • Sosyal Hizmet Uzmanları -Bu bölümlerde okuyan son sınıf öğrencileri

 

BELGE NERDE KULLANILIR

Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ceza infaz kurumlarında,

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde,

Aile ve Çocuk Mahkemelerinde çalışabilir, mahkemelerde bilirkişilik yapabilir,

Adli popülasyona yönelik danışmanlık, psikoeğitim ve psikpterapi hizmetlerinde görev alabilirsiniz.

bottom of page