top of page
Aile yemeği

Aile Dizimi Eğitimi

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 56 DERS SAATİ (40 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE: RICCON ACADEMY- SAĞLIK EĞİTİM DERNEĞİ (SED)

SINAV: ONLINE

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

AİLE DİZİMİ NEDİR?

Aile dizimi, nesiller boyu süren aile çatışmalarını çözmeyi amaçlayan terapötik bir uygulama olarak kabul edilir. İlk bakışta, teknik, durumların dramatizasyonu nedeniyle psikodrama ile benzer içeriklere sahiptir.

Bir aile içinde dünyaya gelirken, sadece genetik bir mirası değil, aynı zamanda inanç sistemlerini ve davranış kalıplarını da miras alıyoruz. Ailemiz, içinde geliştiğimiz bir enerji alanıdır. Her biri doğumdan itibaren benzersiz bir yer kaplar.

Aile takımyıldızının temel amacı, aile ilişkilerimiz üzerinde sahip olduğumuz etkilere farkındalık getirmektir.

Çoğu zaman, sorunlarımız, hastalıklarımız, yanlış anlamalarımız ve kötü duygularımız, atalarımızla, aynı sıkıntıları yaşayan diğer aile üyelerimizle, onları tanımasak bile bağlantılı olabilir.

Aile Dizimi, bireyin ailesini veya içinde bulunduğu grubunu analiz etmek ve genellikle aile için travmatik bir durumun bir yansıması olan ve nesiller boyunca devam etme eğiliminde olan bu davranışın kökenini aramak için kullanılır. Bu yöntem, nesillere göre bilinçsiz de olsa davranışların tekrar ettiğini açıklar.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Aile Dizimi Terapisi Nedir?

 • Sistemsel Aile Dizimi

 • Transgenerasyonel

 • Evlilik ve Aile Danışması

 • Terapötik Beceriler

 • Terapötik Koşullar

 • Hipnozdan Spiritüellik

 • Otohipnoz

 • İmajinasyon

 • Regrasyon

 • EFT( Duygusal Özgürleştirme Tekniği)

 • Aile Kurumu

 • Aile Sistemi Yaklaşımı

 • Aile Dizimine Giriş

 • Dengeleyici Anne Baba-Çocuk İlişkisi

 • Evlilik Ve İlişkilerin Doğası

 • İş-Para Ve Miras Dinamikleri

 • Kuşaklar Arası Travma

 • Türkiye’nin Sistemsel Dinamikleri

 • Ailenin Kadersel Yapısı

 • Hastalıkların Ailevi Kökenleri

 • Aile Enerjileri

 • Sözsüz İletişimin Özellikleri

 • Vaka Formülasyonu

 • Role Playing Uygulamaları

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Çocuk Gelişim Uzmanları

 • Sosyologlar

 • Psikologlar

 • Psikolojik Danışmanlar

 • Sosyal Hizmet Uzmanları

 • Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)

 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler

 • Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri

EĞİTİMİN HOCASI

PSK. DN. Şaban BOSTANCI

Eğitim Neticesinde;

Aile Dizimi modelini;

 • Bireysel ve Aile Danışmanlığı’ nda pratik olarak kullanabilmelerini

 • Eğitim sonunda uzmanlar, Aile Dizimi tekniğini nasıl uygulayacaklarını ve hangi materyallerle Aile Dizimi’ni gerçekleştirebileceklerini,

 • Ayrıca her bir katılımcının yaşantısal olarak kendi Aile Dizimlerini yapmalarını sağlayarak kişisel aile süreçlerinden geçmeleri ve bu şekilde farkındalık kazanmalarınıda öğretmeyi amaçlamaktadır.

bottom of page