top of page
Okumayı öğrenmek

Masal Terapisi Eğitimi

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 96 DERS SAATİ (80 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE: RICCON ACADEMY – MASAL TERAPİSTLERİ DERNEĞİ

SINAV: ONLIN

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

MASAL TERAPİSİ EĞİTİMİ NEDİR?

“Mitolojik hikâyeleri çeşitli farklı, masallar böylece insan ruhunun temel kalıplarının en net anlaşılmasını sağlayan kolektif bilinç ifadeleri en basit ve en saf bulunmaktadır. Onun insan veya milletin bu psişik gerçekliği deneyimlemenin kendine özgü bir yolu vardır, bu dünyanın masallarının incelenmesi, insanlığın arketipsel deneyimlerine zengin zengin bir içgörü sağlar” . (CG Jung)

Masal Terapisi;  masal aracılığı ile çocuk ve yetişkinlerin; kendilerini, duygularını ve ihtiyaçlarını ifade etmelerini sağlayan yönteme “Masal Terapisi” denir.

Masal Terapi eğitimi; bireyler ve çocuklar için terapötik bir yöntemdir. Bu yöntem, bilişsel ve deneysel yöntemlerle zenginleştirilmiştir.

Masal Terapisi, bireylerin bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini ortaya koymalarını amaçlar.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Masal Nedir? Tarih ve Kökeni,

 • Masal Terapisi Nedir?

 • Metaforlar- Sembolizm

 • Masal Motifleri

 • Masal ve Kişiler Üzerindeki Bağ Nasıldır?

 • Masal Terapisi Kimlere Uygulanır?

 • Masal Terapisi Teknikleri Nelerdir?

 • Masal Terapisinden Çocuk Nasıl Faydalanır?

 • Çocuk ve Masal Arasındaki Bağ

 • Masal Terapisinin İşlevleri Nelerdir?

 • Masal Terapisti Kimdir?

 • Masal Analizleri

 • Masal Tasarlama

 • Probleme Yönelik Masallar

 • Masal Terapisi Süresi ve Süreci Nasıl Olmaktadır?

 • Psikoterapide Masal Uygulamaları

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Doktorlar

 • Sağlıkçılar

 • Psikologlar

 • Psikolojik Danışmanlar

 • Aile Danışmanları

 • Pedagoglar

 • Çocuk Gelişim Uzmanları

 • Özel Eğitim Uzmanları

 • Sosyal Hizmet Uzmanları

 • Dil ve Konuşma Uzmanları

 • Rehber Öğretmenler

 • Sınıf Öğretmenleri

 • Okul Öncesi Mezunları

 • Kreşte Çalışan Personel ve Bu Bölümlerde Lisans Eğitimi Gören 3 ve 4. Sınıf Öğrencileri ile Konuya İlgi Duyan Ebeveynler

EĞİTİMİN HOCASI

Psk. Dn. M. Gülsüm TÜRKELİ

MASAL TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Çocuklar, doğrudan söyleyemedikleri ya da anlamlandıramadıkları bir olguyu, benzeterek, eşleştirerek ya da değiştirerek öykü ve masalların içinde kullanabilirler. Bunlar bir çeşit “yansıtma” davranışı olarak değerlendirilir ve yorumlanması oldukça zahmetli bir süreçtir. Bunu yalnızca iyi eğitim almış bir Masal Terapisti yapabilir. Yani, bir Masal Terapisti,

 • Çocuğun iç dünyasına yakınlaşarak

 • Sıralı bir şekilde verdiği kodları çözerek,

 • Jung ve Arketipler ışığında masalların temel ögelerini kodlamaya hâkim olarak ve bu verileri çocuğun lehine kullanarak sorunun tespiti ve çözümünde etkin bir rol oynayabilir.

 • Çocuğun ebeveyni ile görüşerek ve klinik tanının takipçisi olmak adına çocuğun öyküsünün tamamına ulaşılır. Bu bilgilere dayanarak uygun bir tedavi biçimi seçilir. Durumla ilgili bilgiler ışığında yönlendirmeli(direktif) ya da yönlendirmesiz (non-direktif) bir yaklaşım kullanılır. Tüm vakalarda tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanır ve çocukla bir kontrat yapılır.

Masal Terapisti Kimdir ?

Masal terapisti; 3-13 yaş arası çocuklarla genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikayetçi vakalarla çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete, öğrenme güçlüğü ve Dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları ya da yaşam olaylarından kaynaklanan zorluklar, taciz(abuse), aile içi şiddet, travma, büyük felaketler, ailenin dağılmasıdır. Masal terapisti çocuğa iç görü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa çıkmasında yardımcı olur.

Eğitim Neticesinde;

 • Konuşma Bozuklukları

 • Depresyon

 • Anksiyete

 • Öğrenme Güçlüğü

 • Dikkat Eksikliği

 • Hiperaktivite

 • Ailede Yaşanan Çatışma

 • Boşanma ya da Ayrılık Durumları

 • Duygusal, Fiziksel ya da Cinsel Tacize Uğramış Çocuklara

 • Evlat Edinilmiş Çocuklara

 • Sevilen Birinin Ölümü ya da Hastalığı ile Uğraşan Bireylere, Çocuklara,

 • Aile İçi Şiddet Gören Çocuklara- Yetişkinlere

 • Kronik Hastalık ile Uğraşan Çocuklara,

 • Dikkat Eksikliği Tanısı Almış Çocuklara,

 • Öfke Kontrol Bozukluğu Olan Çocuklara,

 • Ayrılık Yaşayan Çocuklara, Masalların Temel Ögelerini Kodlamaya Hâkim Olarak ve Bu Verileri Çocuğun Lehine Kullanarak Sorunun Tespiti ve Çözümünde Etkin Bir Rol Oynamayı Öğreneceğiz.

bottom of page