top of page
Resim Dersinde Kızlar

Resim Analizi Eğitimi

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 56 DERS SAATİ (40 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE: RICCON ACADEMY

SINAV: ONLINE

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

RESİM ANALİZİ NEDİR?

Psiko-Pedagojik Açıdan Çocuk Resim Analizi, Resim iç dünyamızda yaşadığımız duyguları, endişeleri, mutluluğu, kızgınlıkları, heyecan, hayal ve beklentileri yansıtan bir araçtır. Çocukların da günlük hayatta fazlasıyla yaptıkları bir aktivite oldukları için aslında bize çocukların iç dünyasını anlamada birçok yol gösterir.

Çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çocukların serbest çizmiş oldukları resimler, iç dünyalarını yansıtıyor olması sebebiyle iyi analiz edildiklerinde çocuklar ve onların gelişimleri hakkında önemli bilgileri sahip oluruz.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Psikolojik Değerlendirmede Resim ve Çocuk Resimlerinin Genel Özellikleri

 • Psikolojik Değerlendirmede Kullanılan Resim Testleri

 • Çocuk Resimlerinin Analizi ve Tarihçesi

 • Psikoloji Kuramları

 • Çocuk Resimlerinin Gelişim Aşamaları ve Gelişimsel Özellikleri

 • Çocuk Resimlerinin Yorumlanmasında Temel İlkeler

 • Yaş Normları

 • Aile Anamnezi

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikolojik Danışmanlar

 • Psikologlar

 • Resim Öğretmenleri

 • Sınıf Öğretmenleri

 • Okul Öncesi Öğretmenleri

 • Tüm Branş Öğretmenleri

 • Farklı Lisans Programları Mezunları

        EĞİTİMİN HOCASI

PSK. DN. TUBA KILINÇARSLAN

EĞİTİMİN AMACI

1-Kursiyerlerin, geçmişten günümüze resim analizi ve kuramsal yaklaşımlar konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

2-Kursiyerlerin, resmin çocuk için anlamı ve çocuk resimlerinin önemi üzerine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3-Kursiyerlerin, resimlerde ana şekiller ve çocuk resminin gelişim dönemleri ve gelişimsel özellikleri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

4-Kursiyerlerin, çocuk resimlerinin analizinde öykü almanın önemi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda kursiyerlerin öykü alma (anamnez) üzerine verilen ev ödevi sayesinde öykü almayı (anamnez) uygulamalı olarak öğrenmeleri söz konusudur.

5-Kursiyerlerin, çocuk resimlerinin analizinde temel ilkeler ve dikkat edilmesi gereken noktalar konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

6-Kursiyerlerin, çocuğun resim etkinliği karşısında anne-baba ve okulun rolü konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

7-Kursiyerlerin, çocuk-resim ve psikoloji ilişkisini örnek çocuk resimleri üzerinde görmelerini sağlamaktır.

8-Kursiyerlerin, Resim Terapisi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve teknikleri uygulamalı olarak görmelerini sağlamaktır.

9-Kursiyerlerin çocuk resimlerinin analizi konusunda edindikleri bilgileri kullanarak daha önce farklı özelliklerdeki çocuklar tarafından yapılmış resimlere ve birbirlerinin eğitim süresince yaptıkları resimlere dair yorumda bulunabilmelerini ve yorumlamalarını resim analiz formuna işleyebilmelerini sağlamaktır.

10-Kursiyerlerin psikolojik değerlendirmede kullanılan resim testleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve testleri uygulamalı olarak görmelerini sağlamaktır.

11-Kursiyerlerin, eğitim süreci boyunca gerçekleştirilen tanışma ve ısınma oyunlarına, etkinlik ve uygulamalara katılarak yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatını bulmalarını ve verilen ev ödevleri sayesinde de edinmiş oldukları bilgileri pekiştirmelerini sağlamaktır.

12-Kursiyerlerin resim yaparken ve yorumlarken hayal kurma ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim Neticesinde; 

Kursiyerler yukarıda detaylı olarak ifade edilen bilgiler doğrultusunda;

 • Dikkat dağınıklığı

 • Kardeş kıskançlığı

 • İçe kapanıklık

 • Bağımlılık

 • Okul fobisi

 • Otizm

 • Engellilik (zihinsel, görme, işitme vs.)

 • Özel yeteneklilik vb. özellikleri olan çocuklarla resim analizi tekniğini kullanarak danışma yapabilme

 • Çocuk resimlerinin analizi üzerine eğitim verebilme ve atölye açma hakkı bulacaklardır.

bottom of page