top of page
Büyük Tuvale Resim Yapmak

Sanatla Terapi Eğitimi

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 56 DERS SAATİ (40 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE: RICCON ACADEMY

SINAV: ONLINE

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

SANAT TERAPİSİ NEDİR?

Sanat terapisi, duygu ve hayal gücüne kendiliğindenlik ve terk ile erişmenin bir yolu olarak çeşitli sanat malzemelerini kullanan, aksi takdirde gizli kalabilecek içsel deneyimin sözlü olmayan, anlatılamaz ve bilinmeyen yönlerini yakalamayı amaçlayan bir yaklaşımdır.

Sanat terapisinde kelimelerin yerini boyalar, kil, kağıtlar ve imgeler alır. Heykel, resim, dans, hikayeler aracılığıyla duyguların farkına varılır. Sanat terapisinin iyileştirici yanını, bireylerin kendi içinde var olan yaratıcılığı keşfetmeleri ve bu yaratıcılığı iyi olma yolunda kullanmaları olarak düşünebiliriz. Sanat, söze dökülemeyen zor duyguların kolayca ele alınmasına yardımcı olur. Sanat terapisi, kişisel ve kültürel farklılıklar kanalıyla, yaratıcı sonuçlar almak için koşulları yenilemeye, değişik sanat tarzlarının belirli detaylarını tanımaya ve bu sanat tarzlarının etkilerini anlamaya yöneliktir.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Sanat Nedir?

 • Sanat Terapi Tarihçesi

 • Sanat Terapi Kullanım Alanları

 • Sanat Terapi Kavramı

 • Sanat Terapisi Nasıl İyileştirir?

 • Sanat Terapisinin Dayandığı ve Birlikte Kullanıldığı Ekoller

 • Sanat Terapisinin Gelişimi

 • Sanat ve Psikoterapi

 • Sembollerin Tahmini Çağrışımları

 • Dışavurumcu Sanat Terapi

 • Sanatla Terapi Alanında Çalışanlar İçin Bilinmesi Gereken Kavramlar

 • Sanatla Terapi Uygulama Örnekleri

 • Sanatla Terapi’de Bir Seans Nasıl Yapılır ?

 • Sanatla Terapinin Faydaları

 • Sanatla Terapinin İşleyişi

 • Topografik Yapısal Kuram

 • WİNNİCOTT; Geçiş Alanı ve Sanat

 • Yaratıcılık ve Spontanlık

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikoloji

 • Sosyoloji

 • Psikiyatr

 • Doktor

 • Hemşire

 • Psikolojik Danışman

 • Felsefe

 • Okul Öncesi

 • Sosyal Hizmetler

 • Resim

 • Müzik

 • Dans

 • Oyunculuk

 • Heykel

 • Drama

 • Ayrıca tüm öğretmenlik bölümleri ve öğrencileri katılım sağlayabilir.

 • Eğitimimize sağlık bölümlerinden mezun olmuş herkes katılabilir.

SANAT TERAPİSİ NE İŞE YARAR?

 • İletişimi kolaylaştırır,

 • Sorunları estetik bir biçimde ve nazikçe ele alır,

 • İnsanların içindeki doğal iyileşme gücünü açığa çıkarır, fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama sağlar,

 • Kaygıyı azaltır, olumsuz duyguları somut hale getirir ve kontrol etmeyi kolaylaştırır,

 • Duygusal olarak boşalma sağlar, yaşanan olumsuz duyguları yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı kolaylaştırır.

 • Sanatla terapi kişilerin sorunlarını sözel ya da farklı yollarla ifade etmelerine izin verir, fiziksel ve duygusal becerilerinin, öğrenme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

 • Sanatla terapi bireylerin kendilerini fiziksel, psikolojik ve ruhsal olarak ifade edebilecekleri yeni yollar bulmalarını sağlar. Bu durum umutsuzluk ve çaresizliklerine yönelik kontrol hislerini arttırır ve mücadele becerilerini geliştirir. Bireylerin geçmişlerindeki hoş olmayan anılarını sözlü olarak tarif edebilmeleri ve yüzleşebilmeleri zor olsa da sanat malzemeleri aracılığı ile bu yüzleşme kolaylaşacaktır.

 • Grup üyeleri benlik saygısını yükselten, bellek ve düşünceye yardımcı olan yeni beceriler öğrenirler

 • Sanat terapisi bilinçdışı duyguların bilince getirilmesini sağlar (rüya sembolü gibi).

 • Yaratım süreci kişilerin kaygı ve problemleri üzerinde kontrol kazanmalarında etkilidir. Örneğin en büyük korkularını sanat ürününe dönüştürerek onlar üzerinde kontrol sağlar ve kendilerini daha iyi hissederler

 • Davranış, tutum ve eylemleri üzerine daha fazla sorumluluk alırlar.

EĞİTİMİN HOCASI

–UZM. PSK. M. GÜLSÜM TÜRKELİ

SANAT TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Sanat insanın iç dünyasına ait bir harita olarak görülebilir ve bu şekilde kullanıla bilinir.

Şimdi ve buradaki yaşantı ile çalışılır.

Süreç yaratıcılığı harekete geçirir.

Yaratıcılığın ruh sağlığını koruyucu bir işlevi vardır.

Değişim(farkındalık) hızlıdır.

Sanatla Terapide Bir Seans Genel Olarak Üç Aşamada Yapılır:

– İLK aşamada katılımcılara nefes egzersizi, meditasyon, yürüyüş, hareket gibi içe dönüşü sağlayacak egzersizler yaptırılır. Bu aşamada katılımcıdan kendinin ve fikirlerinin farkına varması beklenir.

– İKİNCİ aşamada yönergeler eşliğinde sanatsal aktivite gerçekleştirilir.


-SON aşamada ise ortaya çıkarılan sanat eseri, katılımcılardan çember oluşturularak sözel bir ifadeyle somutlaştırılır. Böylelikle bilinçdışı içerik bilince getirilmiş olur.

Eğitim Neticesinde;

 • Sanat Terapisinin tarihini

 • Psikoterapide kullanımı

 • Sanatla Terapi tekniklerini kendi yaratıcılık kapasitenizi geliştirerek kullanmayı

 • Resim, müzik, edebiyat, sinema/tiyatro, heykel/seramik, dans gibi sanat dallarını yorumlamayı ve Terapi sırasında kullanmayı,

 • Uygun sanat öğeleri ve tekniklerle kendisinin ve danışanların bireysel farkındalığını artırmayı öğreneceğiz.

bottom of page